BRACTWO GÓRNICZE

przy parafii p.w. Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim.

 

A wszystko zaczęło się w końcu 2005 Roku Pańskiego.

Na spotkaniu na probostwie naszej parafii ksiądz proboszcz Grzegorz Uszok zainspirował kilku zebranych ciekawym tematem – możliwości powołania bractwa górniczego czynnych pracowników pobliskich kopalń oraz emerytów górniczych, związanych z naszą parafią. Trwały wtedy bardzo intensywne prace przy budowie naszego kościoła, gdzie większość pracujących stanowili górnicy. Ksiądz proboszcz Grzegorz często podkreślał, że nie tylko praca, ale także możliwość spotkania się w innych zgoła okolicznościach, przy różnych okazjach, nieraz i przy wspólnej zabawie, wycieczce, pielgrzymce, kontakty w różnych grupach wiekowych, daje wiele korzyści szczególnie w kontekście nadwyrężonej ostatnio funkcji rodziny.

Na tym spotkaniu zadecydowaliśmy o powstaniu bractwa górniczego.

Wkrótce w salce parafialnej naszego probostwa, odbyło się zebranie założycielskie z wyborem pierwszych władz bractwa. Brak nam było jakichkolwiek doświadczeń w zakresie organizacji takiego przedsięwzięcie – nie kontaktowaliśmy się z już kilku istniejącymi wcześniej w sąsiednich parafiach podobnymi organizacjami.

Pierwszym prezesem naszego bractwa został wybrany gwarek Marian Węglorz, skarbnikiem gwarek Piotr Kufieta, a do komisji rewizyjnej wybrano gwarków Mariana Zająca i Karola Krakowczyka.

Ponadto ustalono, że kadencja zarządu będzie trwała cztery lata.

W pierwszym czteroletnim okresie zorganizowano:

- dwie męskie pielgrzymki do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej do Piekar Śląskich,

- festyn przy kościele z meczem, przyśpiewkami i dobrym jadłem,

- przygotowano teren pod budowę altany za kościołem.

Pod koniec 2009 roku, odbyło się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze bractwa, w osobach gwarków: Marian Zając – prezes, Tomek Izydorczyk – zastępca prezesa, Bogdan Badowski – skarbnik, Karol Krakowczyk i Krzysztof Ledwoń – komisja rewizyjna.

W drugiej aktualnie trwającej kadencji ukończono budowę altany, ponadto zorganizowano:

- trzy różne rodzinne spotkania,

- przeprowadzono wycieczkę do kopalni zabytkowej Guido w Zabrzu, ze zjazdem na dół,

- turniej skatowy, którego zwycięzcą został gwarek Henryk Frydecki.

Ponadto każdego roku w okolicy Barbórki, organizujemy spotkania   członków Bractwa Górniczego w podziemiach domu parafialnego, obowiązkowo w mundurach galowych. Nasze spotkania odbywają się każdorazowo w bogatej oprawie, z doskonałą zabawą, pięknymi śpiewami całej męskiej sali popularnych pieśni górniczych. Każde ze spotkań odbywa się obowiązkowo wg scenariusza, w którym w sposób żartobliwy przedstawiamy w każdym roku inny temat przewodni, jak na przykład: budowa kościoła, poświęcenie kościoła, budowa altany, budowa wieży, pielgrzymka Watykan- Asyż- Padwa -Rzym, itp. W konkursach oczywiście są nagrody, a dla niesfornych zasłużone kary. Na naszych gwarkach gościmy przedstawicieli okręgowego urzędu górniczego i emerytowanych zasłużonych przedstawicieli kierownictwa kopalń, a także sporadycznie proboszczów sąsiednich parafii.

W uroczystościach kościelnych nie może zabraknąć w pełnej gali sztandaru górniczego, a także górników przy baldachimie.

W ostatnich latach nasze bractwo ufundowało lub miało znaczny wkład w następujących inwestycjach:

- krzyż na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Syrokomli,

- krzyż misyjny przed kościołem,

- krzyż do kaplicy przed kościołem,

- kaplica św. Barbary w kościele.

Każdego roku bractwo buduje jeden z ołtarzy przed procesją Bożego Ciała.

Stronę internetową przygotowuje, prowadzi i ubogaca gwarek Krzysztof Ledwoń, który uwiecznia również nasze okolicznościowe spotkania i uroczystości kościelne w przekazie cyfrowym.

Prezentacje multimedialne w kościele przygotowuje i prowadzi członek naszego bractwa gwarek Andrzej Czech. Scenariusze dorocznych spotkań gwarków są autorstwem gwarka Mariana Pieczki, który równocześnie prowadzi nasze spotkania przedbarbórkowe.

Należy w tym miejscu wspomnieć o Tych z bractwa, którzy poszli na Wieczną Szychtę do domu Ojca, a którzy byli z nami i mieli znaczny wkład w budowę naszego kościoła: Józef Grychnik, Antoni Langer, Jan Brenk, Leon Tront, Józef Neugebauer, Bogusława Pawlus, Mariana Zająca, Bogusława Badowskiego.

Znaczną pomoc, inspiracje, życzliwość i przyzwolenie dla naszych inicjatyw mamy ze strony naszego księdza proboszcza Grzegorza Uszoka.

Aktualnie bractwo liczy ok. 60 członków.

Przeto Alleluja i do Przodu.

GÓRNICZY STAN, NIECH ŻYJE NAM.

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.