W Święto Chrystusa Króla w krypcie katowickiej katedry ksiądz biskup Marek Szkudło odprawił uroczystą Mszę Św. To właśnie w czasie tej Mszy Św. 19 listopada  2016 roku zostali mianowani nowi animatorzy służby liturgicznej.  Wśród nich było czterech chłopców z naszej parafi: Kacper Fabisz, Karol Reclik, Damian Furtok i Paweł Jaskuła. W trakcie Eucharystii nowi animatorzy złożyli uroczyste ślubowanie sumiennego wypełniania posługi, budowania relacji z Chrystusem i świadczenia swoim życiem o Bogu. Otrzymali też poświęcone krzyże które są znakiem pełnionej posługi.

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.