Rada Gospodarcza w Parafii Ducha Św. w Wodzisławiu Śl.

 

                 Zalecane jest, aby w parafii funkcjonowała Rada Ekonomiczna, która doradza proboszczowi w sprawach gospodarczych i inwestycyjnych. We wrześniu 1999 roku ks. Ireneusz Tosta powołał taką Radę, która przyjęła nazwę Rada Gospodarcza. Jej najważniejszym zadaniem było wspieranie proboszcza oraz doradzanie w sprawach związanych z budową kaplicy i kościoła. W skład Rady weszli panowie najbardziej zaangażowani w budowę kaplicy: Mieczysław Lisiecki, Piotr Reclik, Jozef Neugebauer, Alojzy Marcol, Alfred Sobik, Stanisław Jurgiel, Franciszek Milek, Marian Pękała, Franciszek Gardian, Antoni Langer, Józef Grychnik, Kazimierz Kłosok, Leon Tront. Na pierwszym zebraniu 28 września 1999 roku przewodniczącym Rady został wybrany Leon Tront. Ks. Grzegorz Uszok mianowany w 2001 roku nowym proboszczem korzystał nadal z pomocy Rady. Kiedy rozpoczęto budowę kościoła i probostwa do Rady dołączyli kolejni panowie: Jan Pawlus, Zdzisław Legierski, Józef Wodecki, Jan Brenk, Leonard Miełek, Marian Środoń, Karol Krakowczyk, Józef Gonsior, Józef Pianka, Bogusław Babisz, Lucjan Płonka, Aleksander Ćwierz, Kuźnik Norbert, Adam Neugebauer, Marian Zając. Rada spotykała się kilka razy w roku głównie dla omówienia spraw związanych z budową kościoła i probostwa. Warto zaznaczyć, że Członkowie Rady nie tylko koncentrowali się na doradzaniu, ale przede wszystkim sami bardzo aktywnie pracowali przy budowie i służyli zawsze swoją pomocą. W czasie pierwszej wizytacji kanonicznej 28 września 2002 roku ks. Biskup Stefan Cichy spotkał się Radą Gospodarczą po Mszy św. sprawowanej w intencji budowniczych kościoła oraz dobrodziejów naszej parafii. spotkanie to odbyło się w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, ponieważ w parafii nie było jeszcze warunków do zorganizowania większego spotkania. W czasie kolejnej wizytacji 12 kwietnia 2008 roku ks. arcybiskup Damian Zimoń tak samo spotkał się z Radą Gospodarczą, a przed tym spotkaniem poświęcił probostwo. We wrześniu 2008 roku przedstawiciele Rady Gospodarczej Leonard Miełek, Józef Gonsior, Karol Krakowczyk wraz z ks. proboszczem byli u ks. arcybiskupa Damiana Zimonia z prośbą o poświęcenia kościoła Ducha Świętego, którego termin został ustalony w czasie wizytacji na dzień 23 października 2008 roku. W imieniu parafian, budowniczych oraz Rady Gospodarczej przed drzwiami kościoła ks. arcybiskupa witał p. Marian Pękał, Leonard Miełek, a symboliczny klucz do nowego kościoła wręczył p. Leon Tront. Każdego roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w poniedziałek po parafialnym odpuście jest sprawowana Msza św. w int. budowniczych oraz dobrodziejów naszego kościoła. Wśród budowniczych są wszyscy członkowie Rady. W drugi dzień Zielonych Świąt co roku jest okazja do uroczystego spotkania się z Radą Gospodarczą na kolacji na probostwie. Obecnie spotkania Rady są zwoływana w razie potrzeby. Niemniej jednak pięknym zwyczajem jest to, że w prawie każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 panowie spotykają się przed kościołem z proboszczem i wtedy też omawiane są bieżące sprawy parafialne.

 

  Dostępne w Galerji

  •   Spotkanie ks. Biskupa Stefana Cichego z Radą Gospodarczą oraz budowniczymi w czasie wizytacji we Wrześniu 2002 r. 
  •   Poświęcenie probostwa kwiecień 2008 r. 
  •   Spotkanie przy kawie ks. arcybiskupa Damiana Zimonia z Radą Gospodarczą i budowniczymi kwiecień 2008 r.

 

 

 

 

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.