"A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa!

Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest "  

Św. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski 

Fundacja „Donum Caritatis im. Ks. Zdzisława Tronta” powołana została do życia w 2014 roku.  Nazwa Fundacji wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza "Dar miłości". Idea Fundacji zrodziła się w gronie przyjaciół Ks. Zdzisława Tronta, osób świeckich i duchownych. Przyjaciół, którzy pragną jego kapłańską posługę przekuć na konkretną pomoc człowiekowi ciepiącemu i będącemu w potrzebie. Ludzi, którzy tęsknią, aby jego kapłaństwo i człowieczeństwo dalej uczynić źródłem dobra i pomocy dla innych. Fundacja jest upamiętnieniem owocnego kapłańskiego życia oraz cierpienia Ks. Zdzisława Tronta. Dzięki niej, pozostanie on zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. Był niezwykle pomocnym kapłanem, przyjacielem; człowiekiem wielkiego cierpienia, które znosił z niespotykaną cierpliwością i łagodnością. Cierpienia, które budowało wiele relacji i więzi z ludźmi. Cierpienia, przez które sam wzrastał i dojrzewał. On sam żył ze wskazaniem na Pana.

Ks. Zdzisław Tront urodził się 24 lipca 1963 w Wodzisławiu Śląskim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Turzy Śląskiej, a do Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święceń prezbiteratu udzielił mu 13 maja 1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Ks. Arcybiskup Damian Zimoń. Był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie i Wniebowzięcia NMP w Katowicach. W latach 1997-2001 był kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Halembie. Następnie służył jako wikariusz w parafiach: św. Barbary w Chorzowie, Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Orłowcu oraz Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim.Zmarł 26 czerwca 2010 roku. Pochowany został w rodzinnej Turzy Śląskiej.

Metropolita Katowicki, Arcybiskup Wiktor Skworc wyraził zgodę na  działania Fundatorów oraz błogosławi rozwój dzieła.

Działaniami fundacji pragniemy umacniać, pokrzepiać i za przykładem ks. Zdzisława uczyć, jak żyć z cierpieniem. Pragniemy szerzyć dobro, które wyrasta z relacji i więzi z Bogiem oraz uczy wrażliwości i otwartości na człowieka. Będziemy się pochylać nad cierpieniem, przez które można wzrastać i dojrzewać. „Nasze człowieczeństwo objawia się i hartuje w odkrywaniu Boga w osobie, która przeżywa dramat choroby i śmierci” Ks. Józef Tischner.

Misją naszej Fundacji jest  pomoc ludziom cierpiącym oraz tworzeniem przestrzeni umożliwiającej  niesienie  pomocy człowiekowi ciepiącemu. Wszelkie działania będą osadzone w duchu Ewangelii, chrześcijańskiej wizji człowieka i nauczania magisterium Kościoła – szczególnie św. Jana Pawła II.

Główne cele Fundacji to: pomoc na rzecz osób  zmagających się z bólem  zarówno fizycznym jak i psychicznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących kapłanów i ludzi w podeszłym wieku. „Jak dobrze, że jesteśmy.Właśnie teraz.Nie było nas wczoraj, nie będzie nas jutro. Jesteśmy dzisiaj.To i owo jest tu do zrobienia.” ks. Jerzy Szymik.

 

Pragnieniem Fundatorów jest: ułatwianie aktywności społecznej osób potrzebujących pomocy;tworzenie platformy  komunikacyjnej na linii potrzebujący – udzielający pomocy; niesienie pomocy rzeczowo finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych; umożliwienie opieki domowej oraz opieki zewnętrznej, w tym opieki medycznej oraz rehabilitację; „Podobnie jak ewangeliczny paralityk, potrzebujemy innych ludzi. Dobrze dobranych - kompetentnych pomocników. To nimi właśnie chce posłużyć się Boska Dobroć, aby wziąć nas w uzdrawiające ramiona” Ks. Zdzisław Tront.

 

Fundacja współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami naszej Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. “Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić” Levis Carroll.

 

Jeśli tylko można poruszyć kolejne pokłady dobroci, której inspiracją będzie życie ks. Zdzisława, to prosimy o wsparcie i zachęcamy do współpracy wszystkich, którym  idea Fundacji Donum Caritatis jest bliska. „To jestmój czas. Na moją miarę i skalę.Mój czas. Nie będę miał innego.Dobrze jest nie mieć za złe swoim czasom. Dobrze jest żyć w zgodzie z pomysłem Najwyższego” ks. Jerzy Szymik. 

o. Arkadiusz Sosna – Prezes Fundacji 

 

Kontakt: Tel. +48 32 7232441, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*

Dla potrzebujących pomocy :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*

Dla wspierających  i chcących się włączyć w prace Fundacji  :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. *

 

Fundacja DONUM CARITATIS

im. Ks. Zdzisława Tronta

ul. Kopernika 75

Wodzisław Śląski, 44-300 

KRS 0000508838

NIP 647 25 69 182 Nr. Rachunku bankowego  31 1050 1403 1000 0090 3038 6065

www.donumcaritatis.pl*

 

 

*  Aktualnie strona fundacji Donum Caritatis jest w trakcie budowy, w związku z tym podane linki są jeszcze nieaktywne.

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.