W czwartek 24 listopada 2016r. o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Chorych współorganizowane przez Fundację Donum Caritatis im. Ks. Zdzisława Tronta.     W tym spotkaniu wzięły udział dzieci ze Szkoły Specjalnej, które wraz z nauczycielami przygotowały małe niespodzianki dla Seniorów. Razem z nimi się modlili, uczestniczyli we Mszy św. i nabożeństwie Eucharystycznym. Bóg zapłać pani katechetce Halinie Godek oraz rodzicom tych dzieci za inicjatywę i obecność.        

 Bóg zapłać. ks. Grzegorz Uszok.

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.