W czwartek 22 stycznia odbyło się organizowane przez Fundację Donum Caritatis im. Ks. Zdzisława Tronta oraz Apostolstwo Chorych spotkanie kolędowe Wspólnoty Apostolstwa Chorych. Chór ze Szkoły Katolickiej z Wodzisławia Śl. na początku wykonał dwie kolędy, a następnie młodzież z tej Szkoły wystawiła jasełka oparte na przypowieści Pana Jezusa o pannach czuwających z lampami na przyjście Pana. Po tej części spotkania została odprawiona Msza św. Ks. Wojciech Bartoszek krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych w homilii mówił o przyjaźni z Chrystusem, podkreślając, że Chrystus jest najwierniejszym przyjacielem. Po Mszy św. wraz z częścią naszej Scholii śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Bóg zapłać chorym, starszym za obecność oraz wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania.

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.