Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania  : "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

Udzielany jest zasadniczo w  trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej 

o godzinie 16.00. 

 

Zgłaszając dziecko do Chrztu należy przynieść:

- akt urodzenia dziecka

- dane personalne rodziców chrzestnych

- termin nauki przed chrztem w której powinni uczestniczyć rodzice i chrzestni  ustalany jest indywidualnie

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

- ukończony 15 rok życia

- przyjęty sakrament bierzmowania

- przykład życia chrześcijańskiego (małżonkowie mają ślub kościelny)

- jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii - zaświadczenie    od proboszcza, że mogą być dopuszczeni do    godności     rodziców chrzestnych

 

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.