Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania  : "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

Udzielany jest zasadniczo w  trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej 

o godzinie 16.00. 

 

Zgłaszając dziecko do Chrztu należy przynieść:

- akt urodzenia dziecka

- dane personalne rodziców chrzestnych

- termin nauki przed chrztem w której powinni uczestniczyć rodzice i chrzestni  ustalany jest indywidualnie

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

- ukończony 15 rok życia

- przyjęty sakrament bierzmowania

- przykład życia chrześcijańskiego (małżonkowie mają ślub kościelny)

- jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii - zaświadczenie    od proboszcza, że mogą być dopuszczeni do    godności     rodziców chrzestnych

 

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.