Sakrament małżeństwa

 

KKK 1601 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” 

Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się do kancelarii parafialnej minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (pożądany termin to 6 miesięcy wcześniej). Termin spisania protokołu przedślubnego i rozmowy duszpasterskiej najlepiej ustalić wcześniej z księdzem telefonicznie 32- 455-49-25.

 

 Potrzebne dokumenty:

świadectwo Chrztu Św. (nie starsze jak 6 miesięcy)

świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

dowód osobisty

zaświadczenie z USC (jeśli ślub jest konkordatowy). Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy. 

 

Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa, które obejmuje:

- NAUKI PRZEDŚLUBNE (wybór jednej opcji z czterech podanych poniżej)

- DZIEŃ SKUPIENIA

- PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

 

Nauki przedślubne w Archidiecezji Katowickiej odbywają się w 4 zróżnicowanych formach.
Wybór zależy od upodobań, chęci oraz dyspozycji czasem narzeczonych.

 

1.Cztery spotkania w ramach Kursu Przedmałżeńskiego „Ślubuję Ci…”, opierające się na konferencjach i warsztatach. Narzeczeni pracują w parach, rozwiązują testy i zadania, rozmawiają. Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej się poznać i stworzyć dogodne warunki do rozmowy o tematach nierzadko trudnych, ale i ważnych. Kurs jest organizowany w większości parafii naszego dekanatu, również w naszej po uprzednim ustaleniu szczegółów z proboszczem. 

2.Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową. Są to spotkania dla narzeczonych, które odbywają się w formie 9-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań zakończonych dniem skupienia. Spotkania odbywają się w Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach zazwyczaj w środy. Zapisy oraz więcej informacji na stronie: http://www.narzeczeni.katowice.pl/

3.Kursy "Przed nami małżeństwo" odbywają się w 7 miastach Śląska oraz wyjazdowo w domu Emaus (Koniaków). Są 2 formy nauk: weekendowe i cotygodniowe (6 spotkań). Weekendowe trwają 2 dni (po ok. 7 godzin). Narzeczeni słuchają konferencji oraz pracują. Warunkiem przyjęcia na kurs jest potwierdzenie udziału na wszystkich zajęciach, ponieważ w czasie weekendu jest okazja do spowiedzi, Eucharystia oraz modlitwa narzeczonych. Nauki zawierają w sobie dzień skupienia. Szczegóły na stronie: www.przednamimalzenstwo.pl

4.Kurs przedmałżeński u Ojców Dominikanów w Katowicach prowadzony w klasztorze ma postać weekendowego spotkania (piątek – sobota). Skierowany jest szczególnie do osób, którym z powodu pracy lub innych obowiązków trudno jest systematycznie uczęszczać na innego rodzaju kursy. Zajęcia prowadzone są przez parę małżeńską, kapłana oraz certyfikowanego instruktora modelu Creightona. Chętni mogą również skorzystać z indywidualnej rozmowy na temat rozeznawania powołania i konkretnych problemów życia małżeńskiego i duchowego. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: https://katowice.dominikanie.pl/kursy/weekendowy-kurs-przedmalzenski/

 

Dzień Skupienia, który odbywa się raz na kwartał w parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. Obejmuje: nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, Spowiedź Św. oraz Mszę Św. Dokładne terminy podawane są na stronie:  http://herbert.archidiecezja.katowice.pl/

 

Poradnia życia rodzinnego od lutego 2018r. w naszej parafii rozpoczęła działanie Poradnia Życia Rodzinnego prowadzona przez p. Martę Marczyk, która ukończyła studia na kierunku Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkania w ramach poradni dla narzeczonych obejmują 3 indywidualne spotkania. Termin należy wcześniej umówić w kancelarii parafialnej lub pod nr tel. 32-455-49-25.

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.