Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu  . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285 

 

 

 

 

Młodzież przygotowuje się w naszej parafii do sakramentu bierzmowania dwa lata. Jako, że roczniki są małe zasadniczo do bierzmowania przystępuje młodzież klas II i III Gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą 

w katechezie szkolnej, a ponadto raz w miesiącu w Mszy św. młodzieżowej 

i spotkaniach formacyjnych. Warunkiem dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu jest regularny udział w życiu wspólnoty parafialnej. Powinni dostarczyć świadectwo chrztu.

 

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.