Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1322

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi 

i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. 

W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro 

Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha". Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324

I Komunia Święta jest udzielana w druga niedziele maja. Przygotowanie dzieci do I Komunii św. odbywa się poprzez katechezę szkolną oraz  w parafii. 

W I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej odbywa się spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci.

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.