Sakrament kapłaństwa jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1536

Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia <<aż po krańce ziemi>>, "z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii". Katechizm Kościoła katolickiego nr 1565

"Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy uczcie eucharystycznej, w której działając w zastępstwie (in persona) Chrystusa i głosząc Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową, i uobecniają we Mszy świętej, aż do przyjścia Pańskiego, jedyną świętą ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na ofiarę niepokalaną". Z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich posługa kapłańska . Katechizm Kościoła katolickiego nr 1566

Kandydat do Seminarium Duchownego, który pragnie przygotować się do kapłaństwa powinien ukończyć szkołę średnią  i zdać egzamin maturalny. Zgłosić się do swego proboszcza po opinę oraz złożyć potrzebne dokumenty w Rektoracie Seminarium i Wydziale Teologicznym na którym alumni odbywają studia.

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.