Ksiądz Ireneusz Tosta – urodzony 18.05.1956 r. Krostoszowicach, wyświęcony na prezbitera 08.04.1982 r. w Katowicach. Był wikariuszem parafialnym w parafiach: NSPJ w Tychach Paprocanach, św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, NSPJ w Czerwionce Leszczynach, NSPJ w Rogowie, Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich, MB Częstochowskiej w Wilchwach. W 1998 r. zamianowany pierwszym proboszczem tutejszej parafii. Organizował życie parafii i budowę tymczasowej kaplicy pod wezwaniem Ducha Świętego. Następnie posługiwał jako wikariusz parafialny w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach Szopienicach (2001-2002). Był proboszczem parafii NMP Królowej Aniołów w Adamowiczach (2002-2016), a następnie rezydentem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju (2016-2017). Zmarł nagle 25.08.2017 r. w Rudołtowicach. Dnia 30.08.2017 r. został pochowany na cmentarzu parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

 

Ksiądz Grzegorz Uszok – wyświęcony na prezbitera 13.05.1989 r. w Katowicach. Był wikariuszem parafialnym w parafiach: św. Floriana                      w Chorzowie (1989-1990), św. Antoniego w Rybniku (1990-1994), św. Jana Sarkandra w Rybniku Paruszowcu (1994-2000) i św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach Szopienicach (2000-2001). W czerwcu 2001 r. zamianowany administratorem tutejszej parafii i budowniczym jej kościoła. Od roku poświęcenia tutejszego kościoła (2008) jest proboszczem. Od 2019 r. jest również wicedziekanem dekanatu Wodzisław Śląski.

 

 

                                        Ksiądz Andrzej Sacher – wyświęcony na prezbitera 11.05.2002 r. w Katowicach. Był wikariuszem parafialnym w parafiach: Wniebowzięcia NMP      w Wodzisławiu Śląskim (2002-2005), św. Stanisława BM w Suszcu (2014-2016) oraz św. Floriana w Chorzowie (2016-2017). W latach 2005-2012 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pełnił funkcję rezydenta w parafiach: rodzinnej (2005-2006), tutejszej (2006-2012), św. Szczepana            w Katowicach Bogucicach (2012-2013), Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej Halembie (2013-2014), w tutejszej parafii na czas urlopu zdrowotnego (2016) i aktualnie (od 2017). Zamianowany obrońcą węzła małżeńskiego (2011-2012), audytorem Sądu Metropolitalnego w Katowicach (2012-2014) oraz sędzią diecezjalnym (od 2012).             Od 2018 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.