Ks. Ireneusz Tosta, urodzony 18.05.1956 Krostoszowicach, święcenia kapłańskie przyjął 08.04.1982 w Katowicach. Był wikariuszem w: Tychach Paprocanach, parafia NSPJ, Wodzisławiu Śl., parafia św. Herberta, Czerwionce Leszczynach, parafia NSPJ w Rogowie, parafia NSPJ, Piekarach Śl., parafia św. Rodziny, Wilchwach, parafia MB Częstochowskiej. Ks. Ireneusz od 1998 roku był pierwszym proboszczem nowej parafii, organizował życie parafii i odpowiadał za budowę kaplicy tymczasowej pod wezwaniem  Ducha Św.  Od roku 2001 – 2002 pracował w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach Szopienicach, a od 2002  jest proboszczem parafii NMP Królowej Aniołów w Adamowiczach. Od 2016 roku był rezydentem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju. Ks. Ireneusz zmarł nagle 25 sierpnia 2017 r. w Rudołtowicach. Pochowany został na cmentarzu parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie 30 sierpnia 2017.

 

Ks. Grzegorz Uszok, urodzony 14.06.1962 w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 13.05.1989 w Katowicach. Duszpasterzował w parafiach: 1989 - 1990 św. Floriana w Chorzowie, 1990 - 1994 św. Antoniego w Rybniku, 1994 – 2000 św. Jana Sarkandra w Rybniku Paruszowcu, 2000 – 2001 św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach Szopienicach. Od czerwca 2001 proboszcz i parafii Ducha Św. w Wodzisławiu Śl.

 

Ks. Andrzej Sacher, urodzony 14.12.1977 w Jastrzębiu Zdroju, święcenia kapłańskie przyjął 11.05.2002 roku w Katowicach. Od 2002 – 2005 był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim. W 2005 roku został skierowany przez  ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia na studia z prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od  lutego 2006 roku był rezydentem w parafii Ducha Św. w Wodzisławiu Śl.  Dekretem ks. arcybiskupa  od 1 września został mianowany sędzią  i audytorem Sądu Metropolitalnego w Katowicach oraz rezydentem w parafii  św. Szczepana w Katowicach Bogucicach.

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.