HISTORIA PARAFII I BUDOWY KOŚCIOŁA PW. DUCHA ŚWIĘTEGO

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1998-2008

Jeszcze 10 lat temu plac, na którym stoi kościół pw. Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim, porastała bujna trawa i dzikie zarośla. Znaczniejszą część terenu pod budowę podarowała Parafia Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Jedłowniku. Pozostały fragment został wykupiony przez parafię od prywatnego właściciela. Dziś wznosi się w tym miejscu okazała świątynia, która doskonale wkomponowuje się w otaczający ją krajobraz.

Z wiary zrodził się zapał do budowania tej świątyni, wielkie poświęcenie, ofiarność i gotowość oddania swoich sił i zdolności dla Boga.

W ciągu tego czasu nazbierało się już sporo wydarzeń, wspólnych przeżyć i ważnych chwil, które składają się na krótką, ale ciekawą historię.

26.07.1997 r. ksiądz Ireneusz Tosta otrzymał dekret wikariusza w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim-Wilchwach i z polecenia księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia został budowniczym kościoła.

Pierwszą mszę św. pod przewodnictwem ks. Ireneusza Tosty odprawiono na placu budowy w uroczystość Bożego Ciała 11.06.1998 r. Mszę koncelebrowali: nasz parafianin, ks. Marian Neugebauer i ks. Krzysztof Sobański SDS - misjonarz z Konga. Po mszy licznie zgromadzeni parafianie wzięli udział w procesji ulicami osiedla.

15.08.1998 r. odprawiono pierwszą mszę świętą w nowo powstałej kaplicy. Po miesiącu, swoją działalność rozpoczęła rada gospodarcza parafii. W październiku postawiono przed kaplicą dzwony, będące darami zaprzyjaźnionych parafii. Dwa z nich to zabytkowe dzwony z kaplic Wodzisławia. Widnieją na nich napisy: "Sta... Mich in Tropau gegosen 1762" i "ED Korfhagen 1886". Trzeci dzwon (120kg) z 1980 roku przekazała nam parafia z Katowic-Kostuchny.

W dniu 19 października 1998 r. o godz. 19.00 miało miejsce POBŁOGOSŁAWIENIE KAPLICY I ERYGOWANIE PARAFII TYMCZASOWEJ DUCHA ŚWIĘTEGO. Mszę św. odprawił ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, a koncelebrowali ją: ks. dziekan Jan Ficek, ks. Ireneusz Tosta, ks. Bogusław Płonka, ks. Piotr Płonka, ks. Marian Neugebauer i ks. Krzysztof Fulek. Tego dnia nasza parafia stała się dziesiątą parafią dekanatu Wodzisław Śląski.

Kamień węgielny został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 r. w Gliwicach.

W czerwcu 2001 r. nowym proboszczem został ksiądz Grzegorz Uszok pochodzący z Katowic-Kostuchny. W grudniu otrzymaliśmy zezwolenie na budowę kościoła. 2 kwietnia 2002 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty probostwa, a w maju pod fundamenty kościoła.

Został w nich umieszczony następujący dokument:

W roku Pańskim 2002, gdy Papieżem był JAN PAWWEŁ II, Arcybiskupem Metropolitą Górnośląskim DAMIAN ZIMOŃ, proboszczem ks. Grzegorz Uszok, dnia 31 maja zostały zalane fundamenty pod kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim. Projektantem kościoła i probostwa jest pan architekt Winicjusz Kulej, nasz parafianin, konstruktorem pan inż. Franciszek Sobala. W tym dniu jubileusz dwudziestolecia obchodził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, który zobaczył także naszą budowę i pobłogosławił wszystkim pracującym przy wznoszeniu kościoła.

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Wodzisław Śląski dnia 31 maja 2002 roku.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi i ofiarności mieszkańców parafii, a także – co trzeba szczególnie podkreślić zaradności i zmysłowi organizacyjnemu ks. Grzegorza Uszoka, mury nowej świątyni i probostwa szybko pięły się w górę. Prace budowlane realizowane były w kilku etapach, a większość z nich wykonali sami parafianie. Od początku budowy wytworzyła się stała grupa panów, którzy mocno angażowali się w dzieło budowy. Pierwszy rok naszych prac został uwieńczony wystawieniem probostwa w stanie surowym, zamkniętym, a także murami kościoła wzniesionymi do połowy wysokości. W październiku 2002 r. przeżywaliśmy pierwszą wizytację kanoniczną, którą przeprowadził ks. Biskup Stefan Cichy.

Dzięki dofinansowaniu w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już w lutym 2003 roku zainstalowano ekologiczną kotłownię węglową oraz centralne ogrzewanie na probostwie. Budynek ten został oddany do użytku na poziomie piwnic.

Ponadto wykonano dach kościoła i zamontowano stolarkę okienną, 3 witraże firmy Glassini z Chorzowa symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość.

24 grudnia 2003 r. odprawiliśmy pierwszą mszę św. – pasterkę w surowych murach nowego kościoła, w którym działało już ogrzewanie podłogowe.

W 2004 r. na probostwie trwały prace wykończeniowe, które umożliwiły jego szybkie oddanie do użytku. W kościele założono instalację elektryczną, otynkowano mury.

W 2005 r. ukończono ocieplanie i położono boazerię na stropie, ułożono posadzkę i systematycznie wyposażano świątynię. Na Boże Narodzenie pożegnaliśmy się z kaplicą. Część materiałów odzyskanych z jej rozbiórki podarowano parafii w Katowicach-Piotrowicach, gdzie powstała nowa parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej.

W lutym 2006 r. powitaliśmy wśród nas ks. rezydenta Andrzeja Sachera, pochodzącego z Jastrzębia Zdroju, studenta prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ten rok to remontowanie ławek otrzymanych z kościoła św. Barbary z Chorzowa i wykonanie posadzki w prezbiterium.

Dzięki sponsorom – naszym parafianom, zagospodarowywano teren wokół kościoła i probostwa: położono kostkę brukową, posadzono krzewy i rośliny ozdobne.

W 2007 r. prowadzono dalsze prace upiększające świątynię. Wykonano drzwi, nasi parafianie ufundowali organy cyfrowe. Parafia sfinansowała wykonanie prospektu piszczałkowego i szesnastokanałowego nagłośnienia, zamontowano witraż Ducha Świętego oraz płomienie symbolizujące Jego dary, ufundowany przez jedną z rodzin parafii, Róże Różańcowe i parafię Trójcy Świętej z Katowic  Kostuchny. Projektantem wystroju prezbiterium jest artysta plastyk, dr Franciszek Nieć.

Ks. arcybiskup Damian Zimoń w kwietniu 2008 r. przeprowadził drugą w naszej historii wizytację kanoniczną, wyznaczając termin poświęcenia kościoła na dzień 23 października 2008 r. Prace koncentrowały się nad przygotowaniem świątyni do tej uroczystości. Pomalowano jej wnętrze, wykonano ołtarz, ambonkę oraz chrzcielnicę. Wyeksponowano krzyż podarowany nam przez Proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu, ks. Michała Maciołka.

W rozwijaniu wspólnotowego wymiaru parafii dużą pomocą są małe grupy. Stanowią one ważną formę uczestnictwa świeckich w życiu Kościoła. W naszej parafii działają: Wspólnota Żywego Różańca, Wspólnota Domowego Kościoła, Bractwo Górnicze, służba liturgiczna ołtarza, schola „Święte Duszki” oraz grupa dbająca o estetykę kościoła.

Integracji naszej wspólnoty i pogłębianiu wiary służyć mają pielgrzymki organizowane do Turzy Śląskiej, Pszowa, Łagiewnik, Częstochowy i Lichenia, ale również do Lwowa i Rzymu.

Jak podkreśla ks. Proboszcz, wszyscy ludzie to dobry i trwały fundament modlitewny, na którym od wielu lat buduje się żywa wspólnota.

Uroczystość poświęcenia kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego to wielkie wydarzenie, dzień łaski i błogosławieństwa Bożego, to uwieńczenie lat pracy, trudów i zmagań. Dziękujemy Bogu i ludziom za wspaniałe dzieło.

Uroczyście i z radością wchodzimy do świątyni, którą zbudowaliśmy razem z naszym księdzem Proboszczem Grzegorzem Uszokiem. Wyrażamy pragnienie, aby Bóg był blisko nas, naszych smutków i radości.

Nasza wdzięczna pamięć o żywych oraz zmarłych budowniczych i dobrodziejach wspomagających dzieło budowy swoimi modlitwami, cierpieniem i darem materialnym, wyraża się w darze Eucharystii sprawowanej w ich intencji w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz z okazji świąt i odpustu parafialnego.

Opracowanie na podstawie kroniki parafialnej i kroniki budowy ­– Bernadeta Czech.

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.