16 stycznia w naszej świątyni ks. proboszcz Grzegorz Uszok odprawił mszę św. w intencji ofiar bestialsko pomordowanych w czasie „Marszu Śmierci”. To już 69 rocznica najtragiczniejszej ewakuacji dziesiątek tysięcy więźniów obozu zagłady             Auschwitz - Birkenau. We mszy św. uczestniczyli goście, delegacje, byli więźniowie obozów zagłady, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, Rady Dzielnicy Stare Miasto, związków byłych więźniów oświęcimskich i kombatantów, uczniowie         ZS nr 2 oraz nasi parafianie.

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.