19 maja świętowaliśmy razem nasz odpust parafialny. Pięćdziesiątnica była dniem napenienia tworzącego się Kościoła mocą obiecanego Pocieszyciela. Duch Święty napełnił apostołów swoimi darami i charyzmatami, aby uświęcić ich działania dla budowania na Ziemi Królestwa Bożego. Tegoroczny kaznodzieja, nasz wieloletni rezydent, ks. Andrzej Sacher, zwrócił naszą uwagę, na często stereotypowe myślenie o Duchu Świętym. Boska Osoba traktowana zwykle jako wspomożyciel podczas nauki i wyborów życiowych, spełnia wśród nas o wiele bardzej złożoą rolę, Nadaje boski sens każdemu naszemu działąniu, uświęcając nas i owoce naszej pracy. To czy zadziałą w naszym życiu, zależy tylko od tego, czy Mu na to pozwolimy swoim zawierzeniem,

W drugi dzień Zielonych Świąt przy wspólnym stole na probostwie odbyło się tradycyjne spotkanie rady gospodarczej i budowniczych kościoła.

Niech Duch Święty, którego otrzymaliśmy uświęca nasze życie ilekroć Go o to poprosimy.

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.