19 maja świętowaliśmy razem nasz odpust parafialny. Pięćdziesiątnica była dniem napenienia tworzącego się Kościoła mocą obiecanego Pocieszyciela. Duch Święty napełnił apostołów swoimi darami i charyzmatami, aby uświęcić ich działania dla budowania na Ziemi Królestwa Bożego. Tegoroczny kaznodzieja, nasz wieloletni rezydent, ks. Andrzej Sacher, zwrócił naszą uwagę, na często stereotypowe myślenie o Duchu Świętym. Boska Osoba traktowana zwykle jako wspomożyciel podczas nauki i wyborów życiowych, spełnia wśród nas o wiele bardzej złożoą rolę, Nadaje boski sens każdemu naszemu działąniu, uświęcając nas i owoce naszej pracy. To czy zadziałą w naszym życiu, zależy tylko od tego, czy Mu na to pozwolimy swoim zawierzeniem,

W drugi dzień Zielonych Świąt przy wspólnym stole na probostwie odbyło się tradycyjne spotkanie rady gospodarczej i budowniczych kościoła.

Niech Duch Święty, którego otrzymaliśmy uświęca nasze życie ilekroć Go o to poprosimy.

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.