W niedzielę 25 listopada w naszym kościele odbyły się obchody związane z wspomnieniem patrona ministrantów- św. Tarsycjusza oraz patronki scholii i chórów- św. Cecylii. W trakcie mszy św. do grona ministrantów przystąpiło czterech chłopców: Kacper Wolny, Marcin Wolny, Błażej Tkocz i Szymon Kałus. Po złożeniu przyrzeczenia, wszyscy ministranci, po raz kolejny odnowili swoją przysięgę, złożoną niegdyś przed ołtarzem. Mszę umiliła muzyka scholii. Na zakończenie, ksiądz proboszcz złożył życzenia scholii i ministrantom, do których my również się dołączamy.

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą na ul. Kopernika 75, reprezentowana przez ks. Grzegorza Uszoka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

  1. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem
w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.