W niedzielę 25 listopada w naszym kościele odbyły się obchody związane z wspomnieniem patrona ministrantów- św. Tarsycjusza oraz patronki scholii i chórów- św. Cecylii. W trakcie mszy św. do grona ministrantów przystąpiło czterech chłopców: Kacper Wolny, Marcin Wolny, Błażej Tkocz i Szymon Kałus. Po złożeniu przyrzeczenia, wszyscy ministranci, po raz kolejny odnowili swoją przysięgę, złożoną niegdyś przed ołtarzem. Mszę umiliła muzyka scholii. Na zakończenie, ksiądz proboszcz złożył życzenia scholii i ministrantom, do których my również się dołączamy.

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.