WIECZÓR RODZINNEJ MODLITWY Z BŁ. JANEM PAWŁEM II

WOKÓŁ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I WIARY

W poniedziałek 22 października w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II o godzinie 20,00 ks Grzegorz Uszok odprawił Mszę św. w intencji wszystkich rodzin naszej parafii.

W ten szczególny wieczór zgromadziliśmy się wokół iskry Bożego Miłosierdzia i wiary, która została do nas przywieziona przez rodziny Domowego Kościoła 14 października z Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Światło dotarło z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie bł. Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.

Po eucharystii odmówiliśmy różaniec, tajemnicę światła ustanowioną przez bł. Jana Pawła II. Rozważania były ubogacone fragmentami jego encyklik.

Następnie modlitwę z bł. Janem Pawłem II wokół iskry Bożego Miłosierdzia i Wiary, prowadziła rodzina państwa Izydorczyków. Ubogacona ona została śpiewem scholii i prezentacją multimedialną. Na końcu modlitewnego spotkania uczestnicy zapalali przyniesione świece, by zanieść je do domów.

Iskra Bożego Miłosierdzia ma przypominać naszym rodzinom o Bożej miłości, której doświadczamy, o miłosierdziu, które powinniśmy okazywać sobie nawzajem i o wierze, na której powinniśmy budować nasze osobiste i rodzinne szczęście.

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.